ZO SZV Modrý Kameň

Včelárenie na Slovensku má dlhú a bohatú tradíciu. Počas stáročí sa menili nielen technológie včelárenia, ale aj sociálne správanie včelárov.   Od individuálneho včelárenia prechádzali včelári do rôznych cechov v stredoveku a spolkov v neskorších časoch. Toto združovanie sa prinášalo ekonomické a spoločensko-politické výhody. V regióne Veľkého Krtíša vznikol v roku 1919 spolok s názvom Včelársky spolok okolia Strehovského. Bol to vtedy jediný spolok včelárov. Rok 1919 môžeme považovať aj za vznik terajšieho Včelárskeho spolku s názvom Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Modrý Kameň.  V roku 1933 zmenil pôvodný názov Včelársky spolok okolia Strehovského na Včelársky spolok Modrý Kameň a okolie.

Zdrojom informácií pre tento článok mi bolo dielo pána Ing. Jána Jančovica: Včelárstvo na Modrokamensku.

Maroš Púpala