Dotácie.

Podmienky pre dotácie môžete nájsť po kliknutí na tieto odkazy:

Ak chce už registrovaný včelár požiadať o prístup farmára do CEHZ – centrálneho registra .

https://www.pssr.sk/index.php/sk/pristup-farmara-do-cehz/

Nový včelár sa registruje na RVPS v okrese kde má fyzicky včelstvá.

Potom sa pripojí včelár cez

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_vcel_2019.asp  

https://www.cehz.sk/

Presun včelstiev  povoľuje regionálna potravinová a veterinárna správa.

https://vcelari.sk/wp-content/uploads/2020/05/Usmernenie-SZV-c.-1_2021-na-podporny-rok-2021_2022-1.pdf

Obežník č. 1_2018 ZSV k čerpaniu finančných prostriedkov z NP 135_2017 Z. z.

NV 135_2017

Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi zo dna 19.2.2018 (3)       –  toto si stiahnite a potom otvorte v počítači.

 

 

Usmernenie-ZSV-1-2017-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci