Facebooková skupina pod názvom ZO SZV Modrý Kameň.

Vážení členovia ZO SZV Modrý Kameň,
od 5.3.2019 máte k dispozícii  Pod týmto názvom ju ľahko vyhľadáte (viď. obr. nižšie). Je to uzatvorená skupina určené pre členov ZO SZV Modrý Kameň. Prístup do nej je podmienený schválením administrátora skupiny na základe Vášho registračného čísla. Po schválení môžete skupinu naplno využívať na zdieľanie svojich poznatkov a skúseností so včelárenia s ostatnými jej členmi. Taktiež je možné ju využívať aj ako bazár, kedy na nej zverejníte včelárske pomôcky, ktoré ponúkate na predaj, prípadne tie, ktoré potrebujete kúpiť od iných včelárov. O Vašich potrebách sa teda dozvedia iba členovia ZO SZV Modrý Kameň. Môžeme si tak navzájom pomôcť a zároveň nemusíme ďaleko cestovať 🙂